Özellikler

Uygun Fiyat

Programlarımızı en uygun fiyata alabilmek için lütfen bize ulaşın.

Güvenilir Depolama

Bilgilerinizi yüksek güvenlikli sunucularımızda koruyoruz.

Kusursuz Destek

Programlarımızdan aldığınız olası hataları uzaktan sevis yada yerinde servis ile kolayca giderebilirsiniz.

Programlar

Son Haberler

2017 Yılı Kıdem Tazminatları Hakkındaki Genelge

Etiketler : 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02- 66 Tarih: 03.01.2017 Konu : Mali ve Sosyal Haklar GENELGE 1- Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım

Daha Fazla Bilgi

Yetim Aylığı Alma Şartları

Hem sosyal güvenlik mevzuatında hem de iş mevzuatında çalışanın vefatı durumunda hak sahiplerine tanınmış bir kaç hak mevcut. Bunlardan bir tanesi de halk arasında yetim aylığı olarak tanınan çocuklara bağlanan ölüm aylığı. İşçinin çalışma süresinden, çocukların evlilik ya da çalışma durumlarını göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu nedenle bu hususa  genel bir cevap vermekte yarar

Daha Fazla Bilgi

Vergi Tasarısında Önerge Rekoru

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından düzenlenen Gelir Vergisi Kanun Tasarısı Alt Komisyon tarafından ele alındı. Toplantıya; Alt Komisyon’un üyeleri ile Maliye Bakanı ve bürokrasisinin beraberinde meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen 20’nün üzerinde kişi katıldı. Aslen bu toplantının amacı, anılan kuruluşlardan yazılı ya da sözlü görüşlerini almaktı ve toplantı bu şekilde gerçekleşti.

Daha Fazla Bilgi

Memurluğa Geçenlerin İkramiye Sorunu

Aynı kurum içinde statü düzenlemesiyle işçilikten memurluğa geçenlerin emekli ikramiyesi hesabında işçilikte geçen süreler de 30 yılı geçmemek kaydıyla emekli ikramiyesine esas süreye sayılıyordu. 2013 yılına kadar bu minvalde gelişen uygulama 2013 yılından itibaren değiştirildi. 30 yıl şartı 2015’ten itibaren kaldırıldı fakat bu tarihe kadar 30 yılı aşıyor diye de ikramiyesi alınmayan kamu işçiliği süreleri

Daha Fazla Bilgi

SSK Emeklisi Memurlarla İlgili Karar

5335 sayılı Kanunla 2005 yılından beri kamuda emekli aylığı alan kişilerin bu aylıklarını kestirme gerçekleştirilmeden görev alması veya çalışmaları yasaklanmıştı. Mevzubahis yasakta 1991 yılında kaldırılan emekli yaşıyla birlikte genç yaşta SSK statüsünden emekli olanların kamuda görev alarak çift aylığa sahip olurken işsizlik gerçeği karşısında abesliği de önemli rol oynamıştı.

Daha Fazla Bilgi

Genç Girişimcilerde İstisna Koşulları

Gelir Vergisi Kanunu’na, 6663 sayılı Kanun’la eklenen mükerrer 20. maddede düzenlenen “genç girişimcilerde kazanç istisnası”na dair idari anlayışı belirten Gelir Vergisi Genel Tebliği sonunda kamuya duyuruldu.

Daha Fazla Bilgi
CLOSE
CLOSE